امروز یکشنبه 7 آذر 1400

کرپ پیازچه و پپرونی با پنیر چدار

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

مایه کرپ:
آرد سفید: ۱ لیوان
تخم‌مرغ: ۲ عدد
شیر: ۱/۵ لیوان
نمک: ۱ سر‌انگشت
لقمه اول: پیازچه و پنیرچدار
لقمه دوم: سس‌گوجه، پپرونی و پنیر چدار

مشاهده آموزش در اینستاگرام